KsiegaZmarlych24.pl

INTERNETOWA WYSZUKIWARKA ZMARŁYCH

Zakres wyszukiwania

Wyszukiwarka NETcmentarz:
1. Wyszukuje ciągi znaków w następujących polach:
- nazwisko pochowanego,
- imię pochowanego,
- nazwę cmentarza, na którym jest pochowany zmarły,
- nazwę miejscowości.
2. Udostępnia podstawowe informacje o pochowanym:
- imię i nazwisko pochowanego,
- datę urodzenia i zgonu,
- nazwę cmentarza,
- zestandaryzowaną lokalizację miejsca pochówku, tzn. numer grobu, który został złożony z oznaczeń na danym cmentarzu,
- odnośnik do wizytówki cmentarza na wortalu cmentarze24.pl

Wpisywanie ciągów znaków

1. Wyszukiwanie pochowanego odbywa się poprzez wpisanie szukanej frazy w pole tekstowe, a następnie kliknięce przycisku SZUKAJ.
2. Wpisywana fraza może być częścią imienia lub nazwiska lub miejscowości pochówku.
3. Wielkość wpisywanych liter MA ZNACZENIE.
4. Aby efektywnie wyszukać pochowanego (czyli ograniczać wynik wyszukiwania), należy wpisać w polu tekstowym trzy zmienne:
- nazwisko,
- imię,
- miejscowość pochówku
np. kowalski jan wrocław
5. Jeżeli wynik wyszukiwania nie jest satysfakcjonujący należy wpisywać powyższe zmienne w formie skróconej, np. kowal ja wroc
6. W formie skróconej nie należy stosować znaków zastępczych.

Uwagi

1. W przypadku uwag do funkcjonowania wyszukiwarki prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt

Zastrzeżenia

1. Wszelkie informacje udostępnione na wortalu ksiegazmarlych24.pl mają charakter poglądowy. Mogą wystąpić odstępstwa od stanu faktycznego.
2. Zgromadzone dane nie mogą być podstawą roszczeń cywilnych czy administracyjnych.