KsiegaZmarlych24.pl

INTERNETOWA WYSZUKIWARKA ZMARŁYCH

Klepsydra pogrzebowa- to krótkie ogłoszenie w kształcie niewielkiego afisza, rozwieszane w miejscach publicznych, informujące o zgonie Zmarłego i ceremonii pogrzebowej. Klepsydra zawiera m.in. dane osoby zmarłej, czas i miejsce odbywania się ostatniego pożegnania. Niekiedy jako tożsame z powyższym używa się pojęcia klapsydra, co nie jest formą poprawną. Etymologicznie określenie to pochodzi prawdopodobnie od słowa klaps, czyli coś co zapadło, rozdziela jeden etap od drugiego (klaps filmowy).

Czy klepsydra i nekrolog to jedno i to samo?
Nekrolog z greckiego łączy nekros - nieboszczyk i logos - słowo. Zatem nekrologiem nazywamy informację o śmierci danej osoby oraz wspomnienie o zmarłym, również podane do wiadomości publicznej. Wydaje się, że oba pojęcia różnią się formą wydawniczą: nekrolog publikowany jest w prasie, telewizji lub też w internecie. Informacja w nekrologu zawiera też takie dane jak: data śmierci, miejsce i data uroczystości żałobnych oraz pogrzebu. Z reguły zawiera notę opisującą osobę zmarłą. Tekst ma poważny, uroczysty styl.

Poniżej udostępniamy Państwu zestawy klepsydr do samodzielnej edycji i drukowania. Pliki udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego (art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


Kup ten zestaw klepsydr - dowiedz się więcej...Kup ten zestaw klepsydr - dowiedz się więcej...Kup ten zestaw klepsydr - dowiedz się więcej...