KsiegaZmarlych24.pl

INTERNETOWA WYSZUKIWARKA ZMARŁYCH

Śmierć człowieka to bolesne doświadczenie. Na pewno jest to nietypowa sytuacja, w której musimy wiedzieć jak się zachować.
Przedstawiamy wykaz niezbędnych czynności, które należy przeprowadzić po śmierci najbliższej osoby.1. Śmierć z przyczyn naturalnych.

W przypadku śmierci bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza.
Jeśli śmierć nastąpiła w godzinach pracy zakładu opieki zdrowotnej (przychodni) – należy wezwać lekarza rodzinnego, który w ciągu ostatnich 30 dni sprawował opiekę zdrowotną nad Zmarłym.
W przypadku, gdy śmierć nastąpiła poza godzinami pracy przychodni – wieczorem, w nocy, w weekend lub święto, należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych).
Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon, ale w obu przypadkach należy uzbroić się z cierpliwość, gdyż lekarze czynnosci związane ze stwierdzeniem zgonu podejmą po ukończeniu swych podstawowych obowiązków.

Lekarz jest zobowiązany wypisać protokół zgonu. Dalsze formalności opisaliśmy w poradniku Formalności, jakie należny dokonać po śmierci krewnego


2. Śmierć z przyczyn nienaturalnych.

W przypadku śmierci w wyniku wypadku bądź przestępstwa należy w pierwszej kolejności wezwać policję. O dalszej kolejności wydarzeń decyduje prokurator w porozumieniu z policją.
Rodzina musi zgłosić się do prokuratury z wnioskiem o wydanie ciała zmarłego.

Dopiero po powyższych czynnościach zawiadamiamy zakład pogrzebowy.