KsiegaZmarlych24.pl

INTERNETOWA WYSZUKIWARKA ZMARŁYCH

Śmierć bliskiej osoby osoby wymaga od najbliższych przeprowadzenia szeregu formalności, bez których nie będzie możliwe przeprowadzenie pochówku, czy uzyskania pośmiertnej odprawy.

Przedstawiamy wykaz niezbędnych czynności, które należy dokonać po śmierci najbliższej osoby.1. Uzyskanie karty zgonu.

Po śmierci bliskiej osoby niezbędne jest stwierdzenia zgonu przez lekarza. W jaki sposób skontaktować się z lekarzem, opisaliśmy w poradniku Co zrobić w przypadku śmierci? Lekarz wypisuje protokół zgonu, a jeżeli jest to lekarz pierwszego kontaktu dla zmarłego (lekarz który ostatnio leczył naszego zmarłego) wypisuje kartę zgonu. Protokół zgonu wypisuje np. lekarz pogotowia - z takim protokołem należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu po kartę zgonu. Protokół lub karta zgonu to jedyny formalny dokument stwierdzający zgon przez lekarza. Bez tych dokumentów nie wolno podjąć żadnych czynności związanych np. z pochówkiem!

Kartę zgonu musimy skopiować kilkakrotnie, ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, która później przydaje się w innych sprawach formalnych, np. w sprawach spadkowych, w bankach oraz innych instytucjach ubezpieczeniowych.


2. Uzyskanie aktu zgonu.

Z kartą zgonu trzeba udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu w ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu i przed pochówkiem. Jest to termin administracyjny, którego przekroczenie nie nosi za sobą duzych konsekwencji. Jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej, należy to zgłosić w przeciągu 24 godzin od momentu zgonu.
W urzędzie potrzebne będą następujące dokumenty:
- karta zgonu,
- dowód osobisty osoby zmarłej albo inny dokument z numerem PESEL (w przypadku braku takiego dokumentu, wypisuje się oświadczenie o zgubieniu dowodu osobistego),
- dokument tożsamości zgłaszającego.
Uwaga! Dokument taki jak prawo jazdy, paszport czy dowód osobisty zostaną wówczas unieważnione.

Po okazaniu dokumentów urzędnik rejestruje zgon, a następnie bezpłatnie wyda akt zgonu oraz jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. Dodatkowe odpisy są odpłatne.
Śmierć w urzędzie stanu cywilnego mogą zgłosić:
- dzieci,
- małżonkowie,
- dalsi krewni,
- współlokatorzy zmarłego,
- osoby obecne przy śmierci,
- administrator budynku, w którym nastąpił zgon,
- administracja placówki – w przypadku zgonu w hospicjum, szpitalu czy domu opieki.

Akt zgonu można uzyskać również przez internet. Osoba zgłaszająca powinna posiadać profil zaufany (eGo), aby móc potwierdzić swoją tożsamość. Akt zgonu można wówczas uzyskać w wersji elektronicznej albo papierowej na skrzynkę z wiadomościami na platformie ePUAP.


3. Uzyskanie zasiłku pogrzebowego.


4. Urlop okolicznościowy.


5. Odprawa pośmiertna.


6. Renta rodzinna.


6. Spadek po zmarłym.